Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

close

copyright ab-Fab design. projekt i realizacja: m.j.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin sklepu internetowego ab-fab.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.ab-fab.pl, zwanym dalej Sklepem.
2. Pojęcia użyte w Regulaminie:
a) Sprzedawca – Anna Lach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ab-Fab Design Anna Lach z siedzibą w Łodzi (90-560) przy ul. Karolewskiej 13D/31, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP:7321830140, REGON: 101534568, adres email: kontakt@ab-fab.pl (zwana dalej Ab-Fab Design).
b) Klient - każda osoba, która założyła Konto w sklepie,
c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego),
d) Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e) Towar lub Towary – oznacza produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie z wybranym wzorem i parametrami,
f) Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.
4. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu, co osoba zakładająca Konto w Sklepie potwierdza stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień przez Sklep. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na wskazany przez niego adres email bądź numer telefonu celem weryfikacji podanych danych (jeżeli są one niepełne lub ma podejrzenie, iż nie są poprawne).
6. Osoby zakładające Konto w Sklepie obowiązuje zakaz podawania w formularzu rejestracyjnym oraz przesyłania w inny sposób do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
7. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
8. Sprzedawca nie posiada gotowych produktów i nie prowadzi ich stacjonarnej sprzedaży.
9. Wszystkie zamawiane w Sklepie towary są produkowane na zamówienie Klienta, zgodnie z wybranym wzorem i parametrami.
10. W celu realizacji zamówień Klienta (w tym w zakresie potwierdzenia zamówienia, wskazania danych do dokonania przelewu, korespondencji w trakcie realizacji zamówienia, itp.) Sprzedawca będzie się kontaktował z Klientem drogą emailową na wskazany przez Klienta adres emailowy. Do kontaktu ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres email kontakt@ab-fab.pl. W wyjątkowych wypadkach: konieczności wyjaśnienia wątpliwości bądź niezwłocznego przekazania informacji odnośnie realizacji zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany przez niego nr telefonu.

II. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie

1. Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby które ukończyły 13 lat lub są ubezwłasnowolnione częściowo), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Osoba, która chce założyć Konto w Sklepie musi wypełnić i formularz rejestracyjny umieszczony na stronie Sklepu. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, adres, numer telefonu komórkowego. Adres e-mail oraz hasło będą służyły do logowania w Sklepie.
3. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy dotyczącą zawarcia ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta w Sklepie.
4. Do wysłania formularza rejestracyjnego oraz zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie konieczna jest akceptacja Regulaminu.
5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” spowoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tym momentem pomiędzy Sprzedawcę, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
6. Po założeniu Konta w Sklepie Klient otrzymuje na wskazany podczas rejestracji adres email informację o założeniu Konta oraz potwierdzenie adresu email oraz hasła niezbędnych do logowania się w Sklepie.
7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w Sklepie w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o założenie Konta w Sklepie powinno zostać złożone na piśmie lub emailem, a do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą, kurierem lub emailem na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I. 2. a) Regulaminu.
8. Po założeniu Konta w Sklepie i zalogowaniu się do Sklepu Klient może dokonywać zmian i aktualizacji w zakresie danych osobowych i adresu dostawy wskazanych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

III. Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.
2. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie dokonywane są poprzez wybór Towaru zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu poprzez kliknięcie na zdjęcie Towaru. Następnie Klient dokonuje wyboru kolorystyki zamawianego Towaru, jego rozmiaru oraz innych cech charakterystycznych oraz ilości sztuk Towaru i ma możliwość dodania ich do koszyka poprzez kliknięcie ikon „dodaj do koszyka”.
3. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów (poprzez kliknięcie ikony „Kontynuuj zakupy”), zmianę ilości sztuk dodanych tam Towarów lub całkowitej rezygnacji z dokonania zakupów.
4. Wyświetlone w koszyku Towary wraz z podaniem ich ilości, koloru oraz innych cech charakterystycznych oraz cen stanowią ofertę zakupu Towarów złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
5. Po dodaniu do koszyka wszystkich Towarów, które Klient chce zamówić, aby dokonać zamówienia należy kliknąć ikonę „Realizuj zamówienie”.
6. Po kliknięciu ikony „Realizuj zamówienie” zostanie wyświetlony formularz „Adres”, w którym Klient może sprawdzić poprawność wskazanego wcześniej adresu lub dokonać jego uaktualnienia. W tym momencie Klient może również wskazać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.
7. Następnie Klient powinien wybrać sposób dostawy Towaru, przeczytać i zaakceptować treść Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia wyświetlanego na stronie Sklepu, a także wybrać formę płatności poprzez kliknięcie na ikonę „Sposób płatności”.
8. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności, Klientowi zostanie wyświetlone „Podsumowanie zamówienia”.
9. Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien również sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz danych, a następnie zatwierdzić je poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” bądź może go nie zatwierdzać, wrócić do koszyka i zmienić, bądź zrezygnować z dokonania zakupów.
10. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta złożonej przez Sprzedawcę oferty sprzedaży Towarów i stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży tych Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
11. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą m.in. informację o numerze zamówienia, listę rzeczy zamówionych wraz z ich cenami, łączną sumą do zapłaty zawierającą koszt przesyłki, sposób i adres dostawy Towaru, oraz odrębną wiadomość email zatytułowaną „Oczekiwanie na przelew” zawierającą szczegółowe dane do dokonania przelewu.
12. Potwierdzenie zawarcia umowy zawierające wszystkie niezbędne informacje dla Konsumenta, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827), jest wysyłane do Konsumenta w formie pisemnej łącznie z zamówionym Towarem/ pdf/ w treści maila. Z momentem otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy/ zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
13. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedawca może się niezwłocznie skontaktować z Klientem na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu, w celu dokonania dodatkowej weryfikacji danych wskazanych przez Klienta lub w przypadku gdy prawidłowa realizacja zamówienia wymaga dalszych ustaleń.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Ceny Towarów

1. Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Sprzedawca może zmieniać ceny Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzać nowe Towary do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży Towarów ze Sprzedawcą przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena Towaru jest każdorazowo wskazywana Klientowi tuż przed zatwierdzeniem przez niego zamówienia.
3. Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w Sklepie, będą zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.
4. Podane w Sklepie ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy Towaru. Koszty te pokrywa Klient. Aby uzyskać całkowitą kwotę do zapłaty za składane zamówienie do ceny Towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy.
5. Koszty dostawy Towaru są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru oraz są wyświetlane w trakcie dokonywania zamówienia w Sklepie.
6. Podane w Sklepie ceny Towarów nie obejmuje ceny ramki. Towary sprzedawane są bez ramek.
7. Całkowity koszt zamówienia, jaki Klient będzie zobowiązany zapłacić, obejmujący cenę towaru i koszt dostawy Towaru, podawany jest Klientowi bezpośrednio przed zatwierdzeniem przez Klienta zamówienia.
8. Klient ponosi koszty dokonania przelewu krajowego lub międzynarodowego zgodnie z obowiązującą go umową z bankiem.

V. Sposób i termin płatności oraz czas realizacji zamówienia

1. Sprzedawca akceptuje jedynie przelew bankowy dokonywany przed dostawą towaru jako sposób płatności za Towar.
2. Przelew bankowy powinien być dokonany na następujący rachunek bankowy:
Ab-Fab Design Anna Lach
ul. Karolewska 13D lok. 31
90-560 Łódź
mBank: 77 1140 2004 0000 3802 7463 4588
3. Przy dokonywaniu przelewu w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
4. Termin płatności za Towar wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania na wskazany adres email wiadomości zatytułowanej „Potwierdzenie zamówienia” oraz „Oczekiwanie na przelew”.
5. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (obejmujący przygotowanie towaru do wysyłki i jego wysyłkę) wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych.
7. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta należy policzyć poprzez zsumowanie czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz przewidywanego czasu dostawy wyświetlanego podczas składania zamówienia w Sklepie przy dokonywaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy Towaru.

VI. Dostawa Towaru

1. Zamówione Towary są dostarczane jedynie przesyłkami zwykłymi (ekonomicznymi) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
2. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta – faktury VAT. 
3. Dostawa Towaru odbywa się w czasie wskazanym w części V.7. Regulaminu do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta.
4. Sprzedawca zwraca uwagę, iż Klient powinien zadbać o podanie aktualnego adresu dostawy Towaru, co uprości dostawę i skróci czas dostawy Towaru do Klienta.
5. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzenia opakowania zewnętrznego, uszkodzenia Towaru czy jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki sugeruje się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół niezgodności, który powinien być podpisany przez Klienta i kuriera dostarczającego przesyłkę. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.


IV. Prawo odstąpienia od umowy.

Ze względu na to, że Sprzedawca produkuje Towary wyłącznie na indywidulane zamówienie Klienta, zgodnie z podanymi przez niego parametrami i specyfikacją, na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 V. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
2. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.
3. Reklamacje dotyczące Towaru można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w pkt I. 2. a) Regulaminu lub na adres e-mail: kontakt@ab-fab.pl. W reklamacji należy opisać rodzaj wady Towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. email lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem.
4. Konsumentowi przysługują roszczenia reklamacyjne szczegółowo określone w Kodeksie cywilnym,
5. Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w pkt I. 2. a) Regulaminu. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu Towaru (paragon lub fakturę) bądź inny dowód jednoznacznie wskazujący na zakup Towaru od Sprzedawcy.
6. Ze względu na charakter Towaru (papier oraz podatność na uszkodzenia) zaleca się, aby Klient tak zapakował i zabezpieczył odsyłany Towar (sugeruje się zastosowanie tuby, w której Sprzedawca dostarczył Towar do Klienta), aby w czasie transportu do Sprzedawcy nie uległ on dalszym uszkodzeniom.
7. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Klienta (tj. do poinformowania Klienta czy reklamację uznaje czy odmawia jej uznania), w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem nie uznania.
9. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, Konsument może zwrócić się o rozstrzygniecie jego sprawy do sądu powszechnego albo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (ADR) np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne.
10. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Towaru.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta w Sklepie

1. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Klient rozwiązuje umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy emailem na adres e-mail: kontakt@ab-fab.pl lub na piśmie na adres Sprzedawcy podany w pkt I. 2. a) Regulaminu. Z chwilą dotarcia do Sprzedawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sprzedawca prześle do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy i tym samym rozwiązania umowy.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności w formie Sklepu lub uporczywego dopuszczania się naruszeń Regulaminu przez Klienta. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailem na adres e-mail wskazany przez Klienta.

VII. Ochrona danych osobowych.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182) Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy.
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Pani Anna Lach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ab-Fab Design Anna Lach z siedzibą w Łodzi (90-560) przy ul. Karolewskiej 13D lok. 31, NIP:7321830140, REGON: 101534568.
3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta i dokonania zakupów w Sklepie.
4. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby założenia Konta w Sklepie i zawarcia w tym celu umowy oraz realizacji zamówień i umów sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu się do Konta w Sklepie, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w pkt I. 2. a) Regulaminu lub emailem na następujący adres e-mail: kontakt@ab-fab.pl.
6. Klient jest zobowiązany do starannego przechowywania swoich danych służących do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
7. Wszelkie dane osobowe, które Klient Sklepu wprowadzi do formularza rejestracyjnego, umieści w swoim Koncie w Sklepie oraz inne dane osobowe zebrane przez Sklep przetwarzane są w sposób zgodny wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

VII . Polityka Cookie

Sklep może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony internetowej Sklepu. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla Stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Do korzystania ze Sklepu wystarczające jest standardowe oprogramowanie, tj. system operacyjny urządzenia, na którym wyświetlana jest strona internetowa Sklepu oraz przeglądarka internetowa.